RSS

Category Archives: Giá vật tư xây dựng

Cung cấp thông tin về giá vật tư xây dựng

Giá điện mới nhất năm 2013 – thông tư số 19 ngày 31/7/2013

Giá điện mới nhất năm 2013 – thông tư số 19 ngày 31/7/2013

Bộ công thương ban hành công báo giá điện mới nhất năm 2013

Theo thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013 quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Trích dẫn thông tư 19/2013/TT-BCT

Điều 2: Giá bán điện bình quân

Giá bán điện bình quân là 1508,85 đồng/KWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Down load : thông tư 19/2013/TT-BCT giá điện mới nhất 2013

Advertisements
 

Nhãn: ,

Thông báo giá vật liệu xây dựng quý 2 năm 2013 thành phố Hà Nội

Báo giá vật liệu xây dựng số 02/2013/CBGVL-LS ngày 01/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Downd here: Báo giá vật liệu năm 2013 Hà nội

 

Nhãn:

Thông tư số 38/2012/TT-TCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Thông tư số 38/2012/TT-TCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Nội dung chủ yếu:

Điều 2: Giá bán điện bình quân

Giá bán điện bình quân là 1437 đồng/Kwh ( chưa bao gồm VAT)

Down load: TT 38_2012_TT-BCT thong tu gia dien thang 12_2012

 

Nhãn:

Giá xăng, dầu mới nhất ngày 11-11-2012

Giá xăng, dầu mới nhất ngày 11-11-2012

Hà Nội, ngày 11.11.2012. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giảm giá xăng dầu

theo Quyết định về giá bán xăng dầu số 579/PLX-QĐ-TGĐ ngày 11.11.2012

ngày 11-11-2012 giá xăng dầu điều chỉnh mới nhất năm 2012

Ngày 11-11-2012 giá xăng dầu điều chỉnh mới nhất năm 2012

Nguồn Web: http://www.petrolimex.com.vn/nd/thong-cao-bao-chi/tap-doan-xang-dau-viet-nam-dieu-chinh-giam-gia-xang-dau-tu-18-gio-ngay-11-11-2012/default.aspx

 
 

Nhãn: ,

Giá điện mới nhất năm 2012 theo thông tư số 17/2012/TT-BCT ngày 01/07/2012, web giá xăng, dầu

Giá điện mới nhất năm 2012 theo thông tư số 17/2012/TT-BCT ngày 01/07/2012

Thông tư số 17/2012/TT-BCT ngày 01/07/2012  thay thế TT số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Nội dung cơ bản:

Điều 2: Giá bán điện bình quân

Giá bán điện bình quân là 1369 đồng/kWh (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Chi tiết thông tư file PDF:  TT so 17-2012-TT-BTC Giá điện 2012

Web giá điện: http://www.evn.com.vn/Home/Detail/tabid/84/ParentId/23/cateID/42/language/vi-VN/Default.aspx

Web giá xăng, dầu: http://www.petrolimex.com.vn/default.aspx

 

Nhãn: , ,

Giá xăng dầu điều chỉnh từ 16h ngày 07 tháng 3 năm 2012, giá điện TT số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 quy định về giá điện

Giá xăng dầu điều chỉnh từ 16h ngày 07 tháng 3 năm 2012, giá điện TT số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 quy định về giá điện

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu
từ 16 giờ 00 ngày 07 tháng 3 năm 2012

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2012 – Hôm nay, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng tăng 2.100 đồng/lít; điêzen tăng 1.000 đồng/lít; dầu hoả dân dụng tăng 600 đồng/lít; giá bán buôn mazut 3S và 3,5S tăng 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau:

– Xăng không chì RON 95: 23.400 đồng/lít;
– Xăng không chì RON 92: 22.900 đồng/lít;
– Điêzen 0,05S: 21.400 đồng/lít;
– Điêzen 0,25S: 21.350 đồng/lít;
– Dầu hoả dân dụng: 20.800 đồng/lít;
– Mazut N02B (3,0S): 19.100 đồng/lít;
– Mazut N02B (3,5S): 18.800 đồng/lít.

Quyết định về giá bán xăng dầu của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ban hành có hiệu lực thi hành kể từ 16 giờ 00 ngày 07 tháng 3 năm 2012 trên toàn hệ thống phân phối gồm các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các trung gian thương mại (đại lý và tổng đại lý Petrolimex).

Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được thực hiện theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính – Công Thương.

Nguồn :http://www.petrolimex.com.vn/

Giá điện theo thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Download:  thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 quy định về giá bán điện

Trích dẫn

Điều 2. Giá bán điện bình quân

Giá bán điện bình quân là 1.304 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)….

 

Nhãn: , , , , ,

Công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tỉnh Quảng Trị ngày 29/12/2011, hướng dẫn điều chỉnh dự toán tỉnh Quảng Trị theo NĐ 07/2011/NĐ-CP

Công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tỉnh Quảng Trị ngày 29/12/2011, hướng dẫn điều chỉnh dự toán tỉnh Quảng Trị theo nghị đinh 07/2011/NĐ-CP

– Công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tỉnh Quảng Trị số 2867/CB/STC-SXD ngày 29/12/201

Download tại đây : Giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị Tỉnh Quảng Trị ngày 29/12/2011

– Công văn số 359/SXD-XDCB UBND Tỉnh Quảng Trị V/v : Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới  từ ngày 1/10/2011

Download tại đây: CV 359.SXD.XDCB 22.11.2011 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán tỉnh Quảng Trị

 

Nhãn: ,