RSS

Tag Archives: cuoc van chuyen hang hoa bang o to

Cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô, vận chuyển bằng thủ công các tỉnh 2012-2011-2010

Cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô, vận chuyển bằng thủ công các tỉnh

Cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô tỉnh Điện Biên Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 30/03/2012:

Download here:  Quyet-dinh-06-2012-QD-UBND-cuoc-van-tai-hang-hoa-bang-o-to 

Cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô tỉnh Gia Lai Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 06/01/2012:

Download here:  Quyet-dinh-02-2012-QD-UBND-gia-cuoc-van-tai-hang-hoa-bang-o-to 

Quyết định Số: 04/2012/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 13 tháng 3 năm 2012 V/v ban hành giá cước bốc xếp bằng thủ công một số loại vật liệu, vật tư, hang hóa chủ yếu trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang

Download here: Quyet-dinh-04-2012-QD-UBND-gia-cuoc-boc-xep-bang-thu-cong 

Cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô tỉnh Thái Nguyên Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 20/06/2011

Download here: Quyet-dinh-29-2011-QD-UBND-cuoc-phi-van-tai-hang-hoa-bang-o-to 

Cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô tỉnh Lâm Đồng Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/06/2011

Download here: Quyet-dinh-33-2011-QD-UBND-cuoc-van-tai-hang-hoa-bang-o-to 

Cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô tỉnh Ninh Bình Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011

Download here: Quyet-dinh-26-2011-QD-UBND-quy-dinh-gia-cuoc-van-chuyen-hang-hoa-bang-o-to-tren/ 

Cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô tỉnh Quảng Ngãi Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 17/06/2011

Download here: Quyet-dinh-13-2011-QD-UBND-gia-cuoc-van-chuyen-hang-hoa-bang-oto/ 

Cước vận chuyển hàng hóa bằng oto tỉnh Bắc Cạn Quyết định số 1682/2011/QĐ-UBND ngày 20/09/2011

Download here: Quyet-dinh-1682-2011-QD-UBND-gia-cuoc-van-chuyen-hang-hoa-bang-o-to/ 

Cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô tỉnh Quảng Bình Quyết định số: 25/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011

Download here: Quyet-dinh-25-2011-QD-UBND-bieu-cuoc-van-chuyen-hang-hoa-bang-phuong-tien-o-to 

Cước vận chuyển hàng hóa bằng oto tỉnh Quảng Trị Quyết địnhSố: 09/2011/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 18 tháng 4 năm 2011

Download here: Quyet-dinh-09-2011-QD-UBND-cuoc-van-tai-hang-hoa-bang-phuong-tien-o-to/ 

Cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô tỉnh Thừa Thiện Huế Quyết định số: 16/2010/QĐ- UBND, ngày 25 tháng 05 năm 2010

Download here: Quyet-dinh-16-2010-QD-UBND-xep-loai-duong-bo-xac-dinh-cuoc-van-tai 

Cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô tỉnh Bình Thuận Quyết định số: 25/2010/QĐ- UBND, ngày 01 tháng 06 năm 2010

Download here: Quyet-dinh-25-2010-QD-UBND-bieu-gia-cuoc-van-chuyen-hang-hoa-bang-o-to

 

Nhãn: ,