RSS

Tag Archives: huong dan dieu chinh du toan tinh thua thien hue 2012 theo ND 70

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán năm 2012

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán năm 2012

+ Hướng dẫn điều chỉnh dự toán Tỉnh Quảng Ninh năm 2012:

Download here:  số 56/SXD-KTXD ngày 10/01/2012 hướng dẫn điều chỉnh dự toán tỉnh Quảng Ninh 2012 

+ Hướng dẫn điều chỉnh dự toán tỉnh Thừa thiên Huế Số: 73/SXD-QLXD V/v :Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.

Download here: Số 73/SXD-QLXD ngày 19/1/2012 hướng dẫn điều chỉnh dự toán tỉnh Thừa thiên Huế 

+ Hướng dẫn điều chỉnh dự toán tỉnh Bình Phước 2012 theo nghị định 70

Download here: văn bản số 823/UBND-KTN, hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh

Advertisements
 

Nhãn: , , ,