RSS

Tag Archives: tính đơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng oto

Tính cước vận chuyển hàng hóa, dự toán cước vận chuyển hàng hóa bằng oto

Tính cước vận chuyển hàng hóa, dự toán cước vận chuyển hàng hóa bằng oto

Các bạn chú ý là đọc kỹ nội dung biểu giá cước vận chuyển, nếu giá cước có thuế VAT -> trong quá trình tính ta loại bỏ VAT ( VAT được tính sau)

Mẫu dự toán cước vận chuyển háng hóa bằng ôtô: Tính đơn giá cước vận chuyển đến chân CT

Advertisements
 

Nhãn: , ,